ODTÜ GENEL SEKRETERLİK


Bağlı Birimler

Genel Sekreter Vekili - Prof. Dr. Türker Özkan

Genel Sekreter Yrd. Gülhan Yüksel

Personel Daire Başkanlığı (İdari)
İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü

İdari Tahakkuk Müdürlüğü

Evrak ve Arşiv Müdürlüğü

İç Hizmetler Müdürlüğü

İç Denetim Birimi


Genel Sekreter Yrd. V., Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Etüt Proje Müdürlüğü
İhale ve Kesin Hesap Müdürlüğü
İnşaat Kontrol Müdürlüğü
Kampus Planlama Müdürlüğü
Elektrik İşletme Müdürlüğü

Genel Atölyeler Müdürlüğü

Isı Su İşletme Müdürlüğü

Yapı Bakım Müdürlüğü

Telefon İşletme Müdürlüğü

Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü

Taşıt İşletme Müdürlüğü