ODTÜ GENEL SEKRETERLİK


Yaya Geçişi Kimlik Kartı Okuma Sistemi / ID Card Reading System for Pedestrian Transit

 

I.     Yaya Geçişi Kimlik Kartı Okuma Sistemi Nedir?

Mevcut durumda yaya geçişleri sırasında, mensuplarımız ve öğrencilerimiz yerleşkemize ODTÜ kimlik kartlarını güvenlik personeline göstererek giriş yapmaktadır. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kimlik kartları güvenlik personeli eşliğinde, bir kart okuyucu tarafından okunacak ve kimliklerin geçerli olup olmadığı bilgisi sistem tarafından üretilecektir. Uygulama A1 ve A4 kapılarında başlatılacaktır.

Sistemin işleyişini tarif eden şemaya buradan erişebilirsiniz.

 

II.   Uygulama Hangi Aşamadadır?

Bu sistem, pilot uygulama aşamasındadır. Pilot uygulama, tahminen 6 ay sürecektir. Tanımlanan geçiş sürecinde iletilen görüş ve öneriler ile sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

III.   Kart Okuyucuda Bulunan Renklerin Anlamı Nedir?

Kart okutucunun çalışmasını gösteren kısa video için buraya tıklayınız.

Yeşil: Kart okuyucu yeşil ise, kimlik kartınız “GEÇERLİ” dir.

Mavi: Kart okuyucu çalışırken sistemde “mavi” ışık yanacaktır. Yaya geçişi sırasında mavi rengin değişmemesi, kimlik kartının sistem tarafından “OKUNAMADIĞI” anlamına gelmektedir. (Örneğin fiziksel olarak yıpranmış kartlar bu duruma neden olabilir.)

Kırmızı: Kart okuyucu kırmızı yanıyorsa, kimlik kartı “GEÇERSİZ” dir.

Kart bilgileri Üniversitemizin kart veri tabanında bulunmaktadır. Bir kartın geçersiz olması durumunda kart, güvenlik kulübelerinde bulunan kart okuyucu ile bir kez daha kontrol edilecektir. Bu aşamada, ilgili güvenlik görevlisinin yönlendirmelerine uyulması beklenmektedir.

Siyah: Kart okuyucuda herhangi bir ışık yanmıyorsa, “SİSTEM KAPALI”dır. Gece-gündüz durumuna göre ya da yaya yoğunluğuna bağlı olarak sistemlerin bazıları devre dışı bırakılabilir.

 

IV.   Kişisel Verilerimiz Korunuyor mu?

Bu sistem, Üniversitemizin öz kaynakları ile geliştirilmiştir. Geliştirilme sırasında 3. bir taraf (firma vb.) ile çalışılmamıştır. Tüm süreçler Üniversitemizin ilgili teknik ve idari birimleri tarafından yönetilecektir.

Yaya Geçişi Kart Okuma Sisteminde bulunan kişisel veriler istatistiki amaçlı kullanılacaktır. 

Sistem içinde bulunan tüm kişisel veriler, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu”na uygun olarak işlenecektir.

 

V.  Sistem ile İlgili Görüş ve Önerilerimizi Nereye İletebiliriz?

Görüş ve öneriler için http://gs.metu.edu.tr adresinde veya Orta Doğu Teknik Üniversitesi METU Mobile uygulamasında bulunan “Memnuniyet, İyileştirme ve Geri Bildirim Formu” kullanılabilir.

Pilot uygulama süresince, A1 ve A4 kapılarında “Memnuniyet, İyileştirme ve Geri Bildirim Formu”nun basılı hali bulunacaktır. Doldurulan tüm formlar, olduğu gibi ilgili birimlere yönlendirilecektir.

 

 

ID Card Reading System for Pedestrian Transit


I.  What is an ID card reading system for pedestrian transit?

In the current system, our staff and students who would like to enter the campus as pedestrians show their METU ID card to the security personnel. As of February 1, 2018, ID cards will be read by a card reader attended by the security personnel, and information about validity of the cards will be generated by this system. The application will be launched at Gates A1 and A4.

Here you can access the diagram that describes the working mechanism of the system.

 

II.   At What Stage Is the Application?

The system is now in a pilot application stage, which is estimated to take about 6 months. It is aimed to improve the system based on feedback provided by the users during the transition process.

 

III.   What do the Colors in the Card Reader mean?

Click here to watch the short video showing how the card reader operates.

Green: If the card reader turns green, this means your ID card is “VALID”.

Blue: While the card reader is running, a “blue” light will be on. If the blue light does not change during a pedestrian’s access attempt to the campus, it means the ID card “CANNOT BE READ” by the system. (For example, physically damaged cards might cause such a problem.)

Red: If the card reader turns red, this means the ID card is “INVALID”.

Card information is kept in the card database of our University. In case a card becomes invalid, it will be checked once again with the card reader located in the security booths. At this stage, it is expected to follow the directions of the security officer on duty.

Black: If you see no color in the card reader, this means “SYSTEM IS OFF”. Some of the systems may be deactivated depending on time of the day and size of the pedestrian crowd.

 

IV.   Is Our Personal Information Under Protection?

This system has been developed using our University’s own resources. There has been no 3rd party (a company, etc.) involved in the development phase. All the processes will be managed by the relevant technical and administrative units of METU.

The personal information to be kept by the ID Card Reading System for Pedestrian Transit will be used for statistical purposes. 

All personal data within the system will be processed in accordance with the "Protection of Personal Data Act No. 6698".

 

V.  Where Should We Send Our Opinions and Suggestions About This System?

For opinions and suggestions, you can use “Satisfaction, Improvement and Feedback Form” available at http://gs.metu.edu.tr or METU Mobile application of Middle East Technical University.

During the pilot stage, hard copies of the “Satisfaction, Improvement and Feedback Form” will be kept available at Gates A1 and A4. All filled-in forms will be sent to the relevant units as they are.